\n", $rozmiar[0]); printf(" \"%s,\n \n", pg_Result($result, $i, "id"), $autor, $tytul); } elseif (file_exists($nazwa_gif) && is_file($nazwa_gif) && is_readable($nazwa_gif)) { $rozmiar = GetImageSize($nazwa_gif); printf(" \n", pg_Result($result, $i, "id"), $autor, $tytul); } elseif (file_exists($nazwa_png) && is_file($nazwa_png) && is_readable($nazwa_png)) { $rozmiar = GetImageSize($nazwa_gif); printf(" \n", pg_Result($result, $i, "id"), $autor, $tytul); } else printf("\n"); ?> Dyrektor Finansowy ?> \n", $link); } //

POKAŻ KSIĄŻKI O PODOBNEJ TEMATYCE

?>
Pokaż inne książki z działu

%s, ", urlencode(ltrim($autorzy[$j])), ltrim($autorzy[$j])); } } ?>

\n", $stan_prawny); } ?> &szukajpo=wydawnictwo">, "0" ) { echo $ilosc_stron; ?> str.,

"; ?> "0") { printf("%sena detaliczna: %s zł
\n", (pg_Result($result, 0, "zapowiedz") == 't') ? "Przewidywana c" : "C", $cena); } ?>

&szukajpo=wydawnictwo">Pokaż inne książki wydane przez

\n", $rozmiar[0]); printf(" \"%s,\n \n", $rozmiar[0]); printf(" \"%s,\n  

", pg_Result($opisres, $i, "opis")); if ($opis) { printf("%s", nl2br($opis)); } ?>

0 && ($tematy[0]!=0)) { for ($ii=0; $ii<$ilosc_tematow; $ii++) { $nr = sprintf("%03d", $tematy[$ii]); $link = sprintf("%s%s%s", $link, ($ii == 0) ? "" : "-", $nr); } printf("

POKAŻ KSIĄŻKI O PODOBNEJ TEMATYCE